Cuvânt înainte / Foreword

Camera Naţională / The National Chamber
Conducere / Management
- Protocol de colaborare între MMACA şi CCIR în sprijinul mediului de afaceri românesc pe pieţe externe / Collaboration protocol between MMACA and CCIR in support of the Romanian business environment in foreign markets
- Mihai Daraban: Intrarea provizorie în vigoare a Acordului CETA oferă companiilor acces către noi căi de colaborare / Mihai Daraban: The provisional entry into force of the CETA Agreement gives companies access to new ways of collaboration
- Agromalim îşi deschide porţile în prezenţa preşedintelui Camerei de Comerţ a României / Agromalim opened its doors in the presence of the President of the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Memorandum de Colaborare între CCIR şi Camera de Comerţ a Cambodgiei, semnat în cadrul unui forum de afaceri multisectorial / Memorandum of Cooperation between CCIR and Cambodia Chamber of Commerce, signed at a multisectoral business forum
- CCIR, gazda sesiunii economice a Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, ediţia 2017 / CCIR – the host of the economic session of the Annual Meeting of Romanian Diplomacy, 2017 edition
- CCIR – în sprijinul sectorului industriei mobilei / CCIR – in support of the furniture industry
- Ambasadorul Thailandei discută cu Preşedintele CCIR despre dezvoltarea relaţiilor bilaterale / HE the Ambassador of Thailand and the President of the CCIR discuss about the development of bilateral relations
- Camera de Comerţ şi Industrie a României şi Confeuropa colaborează pentru dezvoltarea şi atragerea investiţiilor / The Chamber of Commerce and Industry of Romania and Confeuropa collaborate to develop and attract investments
- România-Bulgaria: balanţă comercială pozitivă / Romania-Bulgaria: positive trade balance
- Schimburile comerciale România – Indonezia în discuţie la CCIR / Trade exchanges Romania – Indonesia discussed at CCIR
- Preşedintele CCIR a discutat în redacţia DC NEWS despre rolul Camerelor de Comerţ şi cursul economiei româneşti / The President of CCIR discussed, in the DC NEWS editorial room, about the role of the Chambers of Commerce and the course of the Romanian economy
- Poziţia şi rolul României pe piaţa energetică europeană, în dezbatere la CCIR / Romania’s position and role in the European energy market, discussed at CCIR
- Întâlniri B2B în cadrul forumului de afaceri România-Turcia organizat de CCIR / B2B meetings at the Romania-Turkey Business Forum organized by CCIR
- Evenimente / Events

Membri de Drept / Lawful Members

Membri Asociati / Associate Members
Sumar / Summary