Acasă > Despre noi > Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional  
Se încarcă pagina ...

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR este principala instituţie de arbitraj din România, cu o activitate de peste 57 de ani.

Ea soluţionează litigiile în competenţa sa în baza Regulilor de Procedură Arbitrală proprii, putând de asemenea organiza, la cererea părţilor şi arbitrajul ad hoc. Numărul mediu de cazuri soluţionate pe an este de peste 400 interne şi 50 internaţionale.

Curtea de Arbitraj sprijină pregătirea profesională a avocaţilor şi consilierilor juridici în acest domeniu, organizând conferinţe atât pe tema arbitrajului românesc, cât şi internaţional. În cadrul Curţii există o bibliotecă ce cuprinde materiale pe tema arbitrajului internaţional, Curtea facilitând prin colecţiile de practică pe care le publică, accesul la jurisprudenţa sa, având consideraţia corespunzătoare pentru păstrarea confidenţialităţii.

Curtea de Arbitraj editează şi publică Revista Română de Arbitraj, singura revista dedicată acestui domeniu din România. În numeroase alte publicaţii profesionale, arbitrii din cadrul Curţii de Arbitraj prezintă principalele probleme de drept al arbitrajului care se pun în activitatea arbitrală, de interes pentru practicieni.

Potrivit Regulilor de Procedură Arbitrală proprii, Curtea soluţionează în drept sau în echitate litigii care interesează comerţul internaţional, în baza convenţiei arbitrale încheiate de părţile în contract. Curtea de Arbitraj soluţionează de asemenea litigii interne.

Curtea de Arbitraj Comercial Iinternaţional asigură următoarele servicii:

  • arbitrajul pentru soluţionarea litigiilor internaţionale şi interne, competenţa fiind stabilită în baza înţelegerii convenite de comercianţi în contracte sau acte adiţionale;
  • consultanţa procedurală. Aceasta este asigurată gratuit de personalul de specialitate al Curţii de Arbitraj, la sediul Curţii;
  • cooperarea internaţională cu instituţii şi organizaţii similare de arbitraj din alte ţări, în vederea stabilirii sau dezvoltării unor relaţii de conlucrare;
  • cooperare cu Comisiile de Arbitraj din cadrul camerelor judeţene în promovarea arbitrajului şi jurisprudenţei;
  • studierea şi cercetarea legislaţiei arbitrale internaţionale şi a legii aplicabile litigiilor.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi arbitration.ccir.ro.